Inger Undheim blir leiar for Nasjonalt Garborgsenter

SR Bank løyver i tillegg inntil ni millionar kroner til Nasjonalt Garborgsenter på Bryne.