Spøkelsesjakt på Storhaug

Joker i Jelsagaten ble angivelig plaget av tre gjenferd og oppsøkte en klarsynt for å bli kvitt problemet.