Slik skal Storhaug og Hillevåg løftes

Arbeidet med å forbedre levekårene i Badedammen, Lervig og Emmaus skal fortsette samtidig som kommunen går i gang med et lignende løft på Kvaleberg og Saxemarka.

Levekårspolitiker og nestleder i Storhaug bydelsutvalg Erlend Jordal (H) vil videreføre områdeløftet i bydelen og utvide det til Hillevåg. Det ble enstemmig vedtatt i levekårstyret. Her er han fotografert på Kyviksmarka på Storhaug ett av områdene som har blitt rustet opp.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det ble enstemmig vedtatt i levekårstyret denne uka. Det var et forslag fra flertallspartiene H, Frp, V, KrF, Pp som ble vedtatt (les hele forslaget som er på fire punkter i faktaboksen Vedtaket).

Kvaleberg og Saxemarka er de sonene i Hillevåg som kom verst ut i den sjuende levekårsundersøkelsen som ble lagt fram nylig. Det vil si at det er disse områdene i Hillevåg som har størst opphopning av levekårsproblemer. (Se fakta Levekårsproblemer)

– Hvorfor tar dere ikke med sonene Sentrum og Bergeland som er de to med aller størst utfordringer utenom Kvaleberg? Aftenbladet spør levekårspolitiker Erlend Jordal (H) som også er nestleder i Storhaug bydelsutvalg.

– Badedammen, Lervig og Emmaus ble i utgangspunktet valgt også fordi disse tre områdene henger sammen. Og vi vil fortsette den gode arbeidet vi har begynt på her, dette tar tid. Vi ønsker løftet skal foregår der tyngdepunktet av befolkningen på Storhaug bor, vi må ha en avgrensning mot sentrum, ellers blir det mer sentrumsutvikling enn et Storhaugprosjekt. Deler av Bergeland er med i løftet vi er godt i gang med på Storhaug. Det kan være vi justerer grensen noe, vi er ikke låste svarer Jordal.

-Skeie på Hundvåg, Tastaforen, Lagård og Jernaldergården er soner i andre bydeler som kommer omtrent like dårlig ut som de utpekte fem sonene som skal med i løftet. Hvorfor holder dere disse utenom?

– Det er fordi de fem er soner som ligger nær hverandre slik at de danner et større sammenhengende område, og de har slitt i lang tid. Og det er bedre å gjøre en skikkelig innsats her nå, enn å spre innsatsen tynt utover på mange soner. Men det betyr ikke at vi lar være å gjøre noe i de andre sonene rundt om i byen som har størst utfordringer, poengterer han. (Se hvilke 15 soner som har størst utfordringer i faktaboksen De 15).

Kvaleberg barnehage i Hillevåg er den sonen som levekårsundersøkelsen viser har størst levekårsproblemer.

Skole og barnehage

Det er nemlig slik at skoler i dårlige områder får får mer ressurser enn skoler i gode områder (definert ut fra levekårsundersøkelsen).

Kommunen unngår også å bygge flere sosiale boliger i områder med store levekårsutfordringer.

Nå vil politikerne også vurdere om de skal innføre en lignende ordning for barnehagene som for skolene. (se pkt 4 i Vedtaket). De ber rådmannen legge fram en sak om dette.

Dette skjer altså kort tid etter at oppvekstpolitikerne har bedt rådmannen legge fram en sak med forslag til en mer rettferdig fordeling av pengene til skolene. Bakgrunnen for dette er blant annet at flere skoler i gode soner mener de ikke greier å gi sine elever et like godt tilbud om spesialundervisning som friskoler og skoler i dårlige soner.

LES MER OM DETTE HER:

Les også

- Uakseptabelt at skoler må bryte loven av pengemangel

Bør gjøres

Ny fotballbane, sandvolleyballbane og treningsstativer er satt opp på Kyviksmarka. Men vel så viktig er de mange beboeriniativene, mener Erlend Jordal (H).

Tre typer tiltak

Hva består så områdeløftet på Storhaug i, og hva bør gjøres framover på Storhaug og i Hillevåg?

 1. Svaret er et mylder av tiltak, inndelt i tre typer: 1. Fysiske tiltak for å skape gode felles områder som opprusting og utbygging av lekeplasser.
 2. 2. Utdeling av minipengesummer fra 5000 kroner til 25 000 kroner til massevis av nabolagsinitiativ til mindre forbedringer i gata, sosiale aktiviteter osv.
 3. 3. Egne programmer for barn i skolen som prosjektet «Eg vil lære» som går på å følge opp unger over tid.

Denne type arbeid skal fortsette, i tillegg skal bydelen bli grønnere, massevis av trær skal plantes ut. Språkstimulering for barn i barnehage og skole og aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier slik at de kan delta på aktiviteteter selv om familien ikke kan betale kontigenten eller kjøpe nye fotballsko, står også på Jordals liste over tiltak som trengs.

Lærdom

Men den viktigste lærdommen som kan trekkes av det som har blitt gjort så langt, mener han er at alle de små tiltakene innbyggerne selv har tatt initiativet til har vel så stor effekt som større og dyrere tiltak kommunen har gjennomført. Fordi:

– Suksessen handler om å få ånd og drive hos de som bor der. At folk går sammen og gjør noe, skaper også til bedre miljø i den forstand at folk blir kjent med hverandre, sveises sammen, utveksler informasjon, hjelper hverandre, sier Jordal.

-Dette må vi ta med oss når vi nå skal gå i gang med hva som bør gjøres i Hillevåg. Det betyr ikke at vi skal kopiere Storhaug. Storhaug er Storhaug, Hillevåg er Hillevåg. Vi må lære av Storhaug, men skreddersy for Hillevåg, understreker han.

-Staten må bidra

Så langt har kommunen brukt omlag sju millioner på områdeløftet på Storhaug.

Flertallspartiene (Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet, Pensjonistpartiet) har satt av sju millioner kroner til et levekårsløft i Hillevåg i årene 2017–2020 og fire millioner kroner til å fortsette levekårsløftet i Storhaug i samme periode.

Jordal og flertallspartiene synes det nå er på tide at regjeringen blir med på løftet (se punkt 3 i Vedtaket)

– Vi er i dialog med representanter fra regjeringen for å prøve å få de til å være med på like mye som vi har lagt ned selv, sier Jordal.

Kvernevik

Da oppvekststyret onsdag behandlet levekårsundersøkelsen, vedtok de et forslag fra Ap om å kreve full framdrift i arbeidet med å bygge ny skole i Lervig-Storhaug bydel samt å prioritere innarbeiding av kostnader til bygging av ny skole og bydels-kulturskole i Kvernevik bydel i kommende Handlings- og Økonomiplan (2018-2022).
De ber også rådmannen legge fram en sak om levekårsutfordringene i Kvernevik bydel. (forslag fra flertallspartiene).

Saken skal også behandles i flere bydelsutvalg og andre kommunale styrer før den avgjøres i bystyret 27.mars.

Les også

 1. Kvaleberg på levekårsbunnen

 2. - Storhaug er blitt et bedre sted å bo

 3. Miljøpartiet: Vil pusse opp Hillevåg og styrke rusomsorgen

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Hillevåg
 3. Kommunalstyret for levekår, Stavanger
 4. Erlend Jordal
 5. Østre bydel

Mest lest akkurat nå

 1. Åpner i morgen: Slik blir den nye brannstasjonen ved Motorveien

 2. Full klinsj igjen: Går hardt ut mot Viking-speakeren

 3. Kilder til Aftenbladet: – Ingen nedstengning av samfunnet

 4. Snart øker takstene i bomringen

 5. Har kontroll på brannen, vil fort­sette etter­slukking i flere timer

 6. Wiig gartneri sier opp 15, stenger all vinterproduksjon av tomat og agurk