Færre påkjørsler av rådyr

Da rådyrstammen i Stavanger begynte å øke, tok kommunen grep. Det har ført til at færre rådyr blir påkjørt.