• Vinteren kommer. Selv om det ofte må brøyting til på Hunnedalsveien, skal sand erstatte salt en rekke steder i distriktet vårt. Pål Christensen

Sand erstatter salt på en rekke fylkesveier

Fylkesveier med lite trafikk blir fra denne vinteren ikke saltet. Se hvilke det gjelder her.