Strandgate-kjøp utsatt

Beboere i Gamle Stavanger ønsker å kjøpe de omstridte tomtene i Nedre Strandgate. Politikerne vil derfor ennå ikke ta stilling til om kommunen bør selge til Anker Invest eller ikke.