Vil ofre kaien for hotell

— Kaien er innbyggernes eiendom, og hvis denne bedriften ikke kommer opp og går på egen hånd, har den ikke livets rett.