Lotterilov uten forskrifter

Både lotteritilsynet og politiet mener det er uheldig at praksis for lotterier varierer fra distrikt til distrikt.