Slutt på egen skole for bønder

I år er Vinterlandbruksskulen i Rennesøy. Nå vil rådmannen si opp avtalen med skolen. Vinterlandbruksskulen sliter. Finnøy har sagt opp avtalen og avsluttet sitt medlemskap. Rennesøy har vært inne på tanken en gang før, men den gang ble oppsigelsen satt på vent. Grunnen til en vente-holdning var at det i inneværende skoleår har vært undervisning i Rennesøy.