- Time kutter i rusvernet

Ressursene til rusvern i Time skulle økes med 2 millioner kroner fram mot 2004. I stedet har pengebruken gått ned siden handlingsplanen ble vedtatt.