Bompengemeninger

Bompengeringene i distriktet har vært ett hett diskusjonstema sidende kom opp. Noen finner det latterlig å diskutere slike småpenger,mens andre mener det er ennå en stein på billasset, som er tungtnok fra før. Aftenbladet har spurt hva partiene mener: