Vind-nei i fylkesutvalg

Et knapt flertall blant fylkespolitikerne mener vindmølleparken påHøg-Jæren blir for konfliktfylt.