Ser mot Rogaland

Arild Husebø, opprinnelig Vålands-gutt, ser gjerne Vest-Agder i en slagkraftig region sør for Boknafjorden.