- Skuffa over kuvending

Tysdag skulle styret i Opstad Eiendom planleggja vidare utbygging av Magneten. Det vart eit kort møte, konstaterer dagleg leiar Ivar Aasen.