De nye ansiktene

De er litt nervøse og veldig glade. Ikke minst er de nye bystyremedlemmene ydmyke overfor tilliten.