Banken parkerer for godt

— Hadde alle vore like trufaste til å bruka bankbussen som eg,hadde ikkje tilbodet blitt nedlagt.