Politiet vil ikke etterforske eiendomsskatt

Politiet mener det ikke er grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold ved fastsettelse av eiendomsskatt i Randaberg kommune.