Trur framleis på skjellnæringa

Forsand: Sjølv om Rogaland Skjellmottak gjekk konkurs, har ikkje Forsand kommune mista trua på at det er mogeleg å foredla råvarene lokalt.