Beleilig brannøvelse

Klokka 14 holdt ledelsen på Tautunet brannøvelse. Fire timer seinere gikk brannalarmen.