Seinare start for barne- psykiatrisk poliklinikk

Etableringa av ein barnepsykiatrisk poliklinikk i Sandnes blir noko forseinka. Etter planen skulle fagfolka flytta inn i leigde lokale i Holbergsgate 15 i Vågen innan utgangen av august.