Ønsker 100 boliger ved Holmavika

Dette er en tålmodighetsprøve, sier Mette Moen, daglig leder i Dale Eiendomsutvikling. Hun har fått ansvaret for å tilrettelegge for utbygging av fylkeskommunens eiendom på Dale, men blir stanset av dårlig veiforbindelse.