Målblomen 2001 til Høle skule

Rektor Bjarne Hugo Hansen ved Høle skule vart forarga og tok dataprogrammet i eigne hender. Nå er skulen den einaste i landet som er oppdaterte på nynorsk data