Reime får fortsatt skylden

Økokrim fastholder i sin endelige rapport at Reime Prosess AS, Nærbø, er skyld i fiskedød i Håelva i fjor sommer.