Noravinden

Billige poenger preller av: Ingen formue gir glimt i øyet. Ingenrikdom gir forstand.