Holder kontakt

Rogaland Radio holder til på Skjæveland. Nød og sikkerhetstjeneste er den viktigste oppgaven til kystradiostasjonen. I tillegg formidler de vanlig samtalebestilling til skip og oljeplattformer. De har også medico-tjenesten, der de formidler kontakt mellom leger og skip med syke om bord.