Ole Johnny Møyhom

Det går an å være uenig med Ole Johnny Møyholm. Svært uenig,faktisk. Men likevel synes han er en hyggelig og vittig kar åsnakke med.