Næringstopp vil stoppe turvei

Hitec-sjef Ole Ertvaag vil ikke ha en bredt anlagt turvei foran sinfritidsbolig, til tross for at han kjøpte eiendommen etter atoverordnede planer var lagt. Han og de andre grunneierne har fåttflertallet av politikerne med seg. Opposisjonen kaller vedtaket enskandale.