Storsmugler tatt igjen

Politiet i Agder mistenker en 46 år gammel mann fra Sokndal som hovedmannen i smuglersaken. Den ugifte mannen har hatt smått med fast arbeid, og har i hovedsak livnært seg på arv, verdipapirer, eiendomsprosjekter og hvis politiets mistanke medfører riktighet: Smugling av sprit og tobakk. Men narkotikasmugling som straffes langt hardere, har han holdt seg unna.