Faste helgeaktiviteter for kristen ungdom

Dette er et utdrag av forskjellige aktiviteter for kristen ungdom. De fleste menighetene har faste ungdoms— klubber fredager eller lørdager.