Fylkesordføreren frykter fylkesdød

Fylkesordfører Roald Bergsaker krever rask avklaring om framtiden for fylkeskommunen.