Unge vraker organisasjonene

— Tendensen med synkende medlemstall innen organisasjonslivet på 1980-tallet har bare akselerert blant barn og ungdom de siste ti årene, sier Karl Henrik Sivesind. Han er forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).