Bomkrøll hos Esso

Han var riktig uheldig, advokat Bjørn Kvernberg, da han i går drev og krysset gjennom bompengeringen på Nord-Jæren.