Bygger superfjøs for 270 storfe

Et superfjøs på over 2500 kvadratmeter reiser seg i det flatelandskapet ved Nærland i Hå. 80 meter langt, 32 meter bredt og nimeter til mønet er de strategiske målene.