Kystlyngheiane er trua

Rogaland har landets eldste beitemarker og verneverdigelynglandskap. Desse står nå i fare for å bli oppetne frå to kantar:Områda nærast gardane blir oppgjødsla og oppdyrka, områda lengerborte står i fare for å bli tilgrodd av kratt og bjørkeskog.