Flere tapere i Stavanger

Etter år med nedgang, går antall sosialklienter igjen opp iStavanger. Skoletapere med rus og psykiatri— problemer blir stadigflere. Det gjør også de over 40 år som ikke klarer seg selv.