Få unge prester til Stavanger

Liten rotasjon blant prestene i Stavanger kan føre til forgubbing.Tiden er moden for en helt ny ansettelsespolitikk, mener flere.