Sjøbuer på Myklebust kan bli fritidsboliger

12 innehavere av bruksrett til strandstykker på Myklebust i Eigersund har fått omgjort rettighetene til å gjelde fritidsformål.