Farlig hverdag for spinkle midtrabatter

For knapt halvannet år siden satte kommunen opp midtskillere og trafikkøyer ved fotgjengerfelt i Juvelveien på Sandved Terrasse. Målet var å redusere farten i gjennomfartsgata.