Skole til 140 millioner

Ifølge forslaget til byggeprogram for nye Hana skole vil kostnadene til byggingen komme opp i 140,8 millioner kroner før hele skolen kan tas i bruk i 2005.