- Sprinkler kunne reddet bygget

Med et sprinkleranlegg ville mye av brannskadene i Nedre Strandgate13/15 vært unngått.