Seks skoleklasser hvert år

HAUGESUND: I 2001 ble det født 150 barn som resultat av prøverørsbefruktning ved Fylkessjukehuset i Haugesund. Siden fertilitetsavdelingen i Haugesund startet sin virksomhet i 1986 har avdelingen i Haugesund 1150 barn på samvittigheten.