- Får ikke følger

Fylkesordfører Roald Bergsaker bekrefter at han er orientert om saken, men vil ikke foreta seg noe.