Nytt butilbod for tre med dobbeldiagnose

Tre menn med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem vil i løpet av sommaren flytta inn i eit hus på Varatun. Tre kommunalt tilsette skal følgja dei opp.