Idyll skjemmes av søppel

I sørvestenden av Lutsivatnet er idyllen i ferd med å drukne i boss. I fjor fikk Torhild Sægrov nesten et lass dumpet over seg.