Sykehjemmene i Stavanger får godt skussmål

De pårørende er litt mindre fornøyd enn beboerne, men jevnt over har sykehjemmene i Stavanger også i årets brukerundersøkelse kommet godt ut av det.