Vil vurdere hjemmesoning

SONINGSKØ: — Jeg vil arbeide for alternative soningsformer for å redusere køen foran fengslene, sier Inga Marte Thorkildsen (SV) til Aftenbladet.