- Kollektivakse før utbygging på Forus

Fylkesmannen setter makt bak kravene om høy tomteutnyttelse i Forus-området i framtiden — og om kollektivsatsing først av alt.