Dagens samarbeid det nestbeste

Høyre og KrF beholder ordfører og varaordfører i Stavanger. Detskjer etter en avtale med den tradisjonelle motpolen Ap. Ap-leder iStavanger, Odd Kristian Reme svarte på dine spørsmål om samarbeidog maktposisjoner i det nye bystyret.