Vil motta avfall

Gjenvinnings-selskapet FF-Resi AS fastholder planer om et sorteringsanlegg for næringsavfall på en Orstad-tomt, som grenser inn til Figgjoelva.