Sandnes og Gjesdal jumbo på tjenester

Sandnes og Gjesdal er dårligst i landet til å yte innbyggerneoffentlige tjenester. Det slår et beregningsutvalg fast i en nyrapport.